Niacyna korzystnie wpływa na cholesterol, a czasem i na funkcję śródbłonka

Suplementacja niacyną (kwas nikotynowy) efektywnie podnosi poziom cholesterolu HDL (HDL-C).

Na co wpływa HDL-C?
Badania z ostatnich lat wskazują między innymi na następujące korzyści z wysokiego poziomu cholesterolu HDL:

zmniejszenie ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego;
poprawę funkcji i stymulacja regeneracji śródbłonka;
działanie antyzapalne;
działanie przeciwzakrzepowe;
działanie antyoksydacyjne.
Te wszystkie korzyści wiążą się ze sobą, a czasami wynikają jedne z drugich (np. poprawa funkcji śródbłonka może wpływać na przeciwdziałanie miażdżycy).

Śródbłonek to pojedyncza warstwa komórek wyściełających naczynia krwionośne. Odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu prawidłowej struktury naczyń krwionośnych (wazokonstrykcja i wazodylatacja), co wpływa na ciśnienie tętnicze i ukrwienie tkanek. Przy udziale śródbłonkowej syntazy tlenku azotu powstaje z L-argnininy tlenek azotu.

Dysfunkcja nabłonka (wykrywana jako upośledzona FMD – dylatacja zależna od przepływu) jest pierwszym, wczesnym sygnałem nadciągającej miażdżycy.

W badaniu, którego wyniki udostępniono w 2009 r. na łamach „Atherosclerosis”, pacjentom z chorobą wieńcową przez 12 tygodni podawano doustnie na noc niacynę o przedłużonym działaniu lub placebo.

Protokół niacynowy
Dawkę niacyny podnoszono stopniowo:

1 tydzień – 375 mg dziennie
2 tydzień – 500 mg dziennie
3 tydzień – 750 mg dziennie
4-12 tydzień – 1000 mg dziennie.
Rezultaty
Suplementacja niacyną przez 12 tygodni spowodowała podwyższenie HDL-C o 16%, spadek LDL-C o 14% i trójglicerydów o 15%.

Nie stwierdzono poprawy FMD, a tym samym korzystnego wpływu na funkcję śródbłonka u osób, których normalny poziom HDL-C był wysoki. U osób z początkowym HDL-C niskim, taką poprawę stwierdzono.

Badacze byli zaskoczeni brakiem poprawy funkcji śródbłonka u wszystkich pacjentów. Ponieważ jednak przed i w trakcie badania 87% pacjentów przyjmowało statyny, które wpływają na poprawę funkcji śródbłonka, badacze spekulują, że statyny mogły zamaskować korzystny efekt niacyny.

Badacze piszą o niacynie (kwas nikotynowy) jako o „obecnie najbardziej efektywnym leku podnoszącym HDL-C”, który nie zawsze jednak jest dobrze tolerowany, dlatego nie zaimplementowano go do standardowego leczenia pacjentów z chorobą wieńcową. Badacze twierdzą, że formuła niacyny o przedłużonym działaniu jest lepiej tolerowana i to właśnie tym rodzajem niacyny posłużyli się w swoim eksperymencie.

Źródło:
Effects of oral niacin on endothelial dysfunction in patients with coronary artery disease: results of the randomized, double-blind, placebo-controlled INEF study. Warnholtz A, Wild P, Ostad MA, Elsner V, Stieber F, Schinzel R, Walter U, Peetz D, Lackner K, Blankenberg S, Munzel T. Atherosclerosis. 2009 May;204(1):216-21. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2008.08.003

UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Tutaj wpisz komentarz
Jak chcesz się przedstawić?